Премини към основното съдържание

LIFE Eco-HeatOx

Проект, подкрепен по програма LIFE на Европейската комисия, чиято цел е да покаже екологичните ползи, които може да донесе една научна иновация.

За производството на стъкло са необходими два основни елемента: пясък и енергия. В Европа фабриките за производство на стъклени съдове и бутилки са изправени пред две предизвикателства:

  • Понижаване на енергийния разход с цел повишаване на конкурентоспособността
  • Намаляване на въглеродните емисии

При традиционната технология енергията се набавя чрез горене на природен газ с въздух, за да бъде достигната температура, достатъчно висока за превръщането на пясъка в готово за леене горещо стъкло. Кислородното горене, при което се ползва чист кислород вместо въздух (само 21 % кислород), е доказано ефективен начин за намаляване на консумацията на гориво и за понижаване на производствените разходи.

Проектът Eco-HeatOx по програма LIFE дори отива една стъпка по-далеч, тъй като ползва част от топлината на парите от кислородното горене за подгряване на природния газ и кислорода до 450°C. Това енергийно оползотворяване допълнително намалява разхода на природен газ и въглеродните емисии.

Проектът Eco-HeatOx по програма LIFE има за цел да приложи на практика високотемпературното кислородно горене —иновативна технология, основана на кислородното горене, чиято цел е да се намали влиянието върху околната среда на процеса на топене на стъклото. Освен че е призната за една от най-добрите налични технологии за намаляване на CO2 чрез икономия на гориво, тя спомага и за ограничаване на емисиите на NOx и на прах. Понастоящем кислородното горене се използва широко в стъклопроизводството и металургичната промишленост за подобряване на процеса на горене, намаляване на емисиите на замърсители във въздуха и за икономия на гориво. Основният принцип на високотемпературното кислородно горене е използването на топлината, получена от дима при горенето, за загряване на кислорода и горивото. По този начин ефективността на кислородното горене се подобрява с 10 %. В сравнение с въздушното горене тази технология осигурява до 50 % икономия на енергия и до 50 % намаление на емисиите на CO2*. 

* Като се изключат емисиите, създавани за получаването на кислород

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта