Премини към основното съдържание

Резултати в промишлеността - операции с горещ кислород (HeatOx)

Резултатите, постигнати с горещи реагенти, са обобщени по-долу.

Ефективността и резултатите, описани по-долу, са постигнати благодарение на ново оборудване за оползотворяване на топлината в комбинация със специална кислородно-горивна горелка от „ЕР ЛИКИД“. Това е иновативна технология с широко разпределяне на кислорода отделно от горивото.

  • Компактно решение, което работи с горещ кислород и горещ природен газ
  • Автоматично превключване от студени към горещи реагенти
  • Постоянна дължина на пламъка (~3 м)
  • Може да работи и с горещ въздух в резервен режим

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта