Премини към основното съдържание

Описание на технологията

Проектът Eco-HeatOx по програма LIFE се фокусира върху иновативна технология, която ползва: Горелка HeatOx с високотемпературно кислородно горене, адаптирани обменници за подгряване на кислород и природен газ, оптимизирана схема за подгряване на въздуха.

Високотемпературното кислородно горене за топене включва:

  • Подаване на кислород: Течен кислород (LOx) или кислород в газообразно състояние при ниско налягане (кислород Floxal – FLOXAL™). Това е конкурентно предложение за производство на място, което осигурява необходимите количества кислород за всичките Ви потребности.
  • Патентовани технологии за топене на стъкло.

Топлообменници

Уникална и патентована комбинация от РЕКУПЕРАТОР НА ТОПЛИНА и НАГРЕВАТЕЛИ: РЕКУПЕРАТОРЪТ НА ТОПЛИНА възстановява топлината от горещия дим и загрява въздуха; НАГРЕВАТЕЛИТЕ прехвърлят топлината от въздуха към горивото и кислорода.ПАТЕНТОВАНИ ГОРЕЛКИ:

  • ГОРЕЛКАТА ЗА ТОПЕНЕ НА СТЪКЛО BURNER-FC-HEATOX е патентована кислородно-горивна горелка без водно охлаждане, използвана за техническо стъкло и стъкло за контейнери.
  • ГОРЕЛКАТА ЗА ТОПЕНЕ НА СТЪКЛО BURNER-SUN-HEATOX е патентована кислородно-горивна горелка без водно охлаждане за големи пещи, като тези, които се използват за производството на флоатно стъкло.

Всички горелки са изработени от специални материали, за да са подходящи за висока температура.

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ са автоматични контролни системи за наблюдение на кислородно-горивните горелки и системите им за подаване.

Оборудването за тези технологии се монтира лесно и надеждно от нашите екипи. Нашите експерти осигуряват пълна поддръжка при всеки етап, от одита на текущо използвания от Вас процес на топене до предварителните и подробни проекти за новото Ви решение, както и при цялостното му внедряване, включително пускането в експлоатация, наблюдението и поддръжката.

След успешни пилотни кампании технологията започна да се използва в „Пашабахче България ЕАД“, завод от групата „Пашабахче“:

Бяха проведени широкомащабни изследвания на безопасността и анализи на опасностите, свързани с кислорода, съвместно с първокласни институти и експерти от Германия и Съединените щати, за да се създаде ноухау за боравенето с горещ кислород. Те потвърдиха метода за предварително загряване на кислорода до 550°C и на природния газ до 450 °C за кислородно-горивното горене.

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта