Премини към основното съдържание

Резултати

До преди няколко години увеличаването на ефективността на заводите и намаляването на емисиите на замърсители бяха предизвикателства. Днес те са икономическа необходимост.

В стъклопроизводството се проучват няколко решения (в научноизследователски центрове или в промишлен мащаб). Едно от тях се състои във възстановяване на енергията, която се губи на заводската площадка, чрез непряко предварително загряване, за да се избегнат всички рискове, свързани със смесването на кислорода с дима. 

Проектът Hot Oxy Glass, финансиран от Европейската комисия, има 2 взаимосвързани главни цели:

  • Намаляване на разхода на енергия при процеса на производство на плоско стъкло. В промишлеността разходът на енергия представлява постоянно предизвикателство, като в проекта се предлага иновативно решение на базата на използването на кислорода.
  • Намаляване на емисиите на замърсители. По този начин проектът допринася за ограничаване на климатичните промени.

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта