Премини към основното съдържание

Ер Ликид

Световен лидер в сферата на газовете, технологиите и услугите за промишлеността и здравеопазването, „Ер Ликид“ присъства в 80 държави, има близо 50 000 служители и обслужва повече от 2 милиона клиенти и пациенти.

ALGLASS™ постига устойчиви резултати

Кислородът, азотът и водородът са в основата на дейностите на компанията от нейното създаване през 1902 г. Амбицията на „Ер Ликид“ е да се превърне в лидер в своята сфера, постигайки едновременно дългосрочни и устойчиви резултати.

Идеите на „Ер Ликид“ създават стойност в дългосрочен план. В основата на развитието на компанията стоят отдадеността и нестихващата изобретателност на нейните служители.

„Ер Ликид“ предвижда предизвикателствата на пазарите, инвестира на местно и глобално ниво, и предоставя висококачествени решения.

Компанията разчита на своята оперативна конкурентоспособност, на целевите инвестиции в разрастващите се пазари и на иновацията, за да постигне рентабилен и дългосрочен растеж.

В стъклопроизводството „Ер Ликид“ подпомага клиентите си във всяка стъпка от производствения процес, от топенето на стъклото до завършването на изделието, предоставяйки газове, оборудване и експертиза. Решението ALGLASS™ покрива пълната гама от чисти технологии за стъклопроизводство като кислородно горене за разтапяне.

Решението ALGLASS™:

  • Осигурява надеждно и икономично снабдяване с кислород
  • Контролира и регулира флуидите

Осъществява цялостна оценка на пещта:

  • Енергиен и топлинен анализ
  • Анализ на емисиите: CO2, NOx, O2 и т.н.
  • Осигурява обучение на екипите относно използването на индустриални газове от гледна точка на безопасността и добрите практики.

ALGLASS™ оптимизира основната производствена ефективност на стъклопроизводителите от всички сектори (стъклени контейнери и съдове, стъклени влакна, соларни стъкла, PDP, LCD). Благодарение на високата енергийна ефективност, ниските емисии и оперативната гъвкавост известните по цял свят горелки на ALGLASS подобряват качеството и свойствата на крайните изделия.

Отделът по научноизследователска и развойна дейност на „Ер Ликид“ има повече от десет години опит в сферата на подгряването на кислород и природен газ и е създал академична мрежа на световно ниво от лаборатории в Германия, САЩ, Франция и Япония за проучване на запалимостта на материалите и газовете.

През 2012 г. приходите на „Ер Ликид“ се равняват на 15,3 милиарда евро, като технологичните решения за опазване на живота и околната среда представляват около 40 % от продажбите. „Ер Ликид“ e регистрирана на Парижката фондова борса „Евронекст“ (сегмент A) и участва във формирането на индексите CAC 40 и Dow Jones Euro Stoxx 50.

R&D @ Air Liquide

Отделът по научноизследователска и развойна дейност включва 1100 служители от 35 различни националности, работещи в 10 основни центъра в Европа, Азия и Съединените щати. Научноизследователският и развоен отдел създава устойчива стойност за „Ер Ликид“ и клиентите на компанията чрез проучване на нови технологични хоризонти, за да се справи с предизвикателствата, пред които е изправено обществото.

Последвайте ни в Туитър: https://twitter.com/airliquidegroup

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта