Премини към основното съдържание

Резултати в промишлеността - Операции със студен кислород (ColdOx)

Първоначално в проекта се използват студенти реагенти (ColdOx), преди да се премине към горещи реагенти (HeatOx).

2013 : Стартиране

Горелките за топене на стъкло FC и Горелките за топене на стъкло FC VM се използват за производство на стъклени съдове за домакинството. Кислородът се осигурява от криогенна (нискотемпературна) система.

2014 : Операции при номинална скорост на изтегляне с фокус върху :

  • Емисии на пещите: няколко кампании за измерване са осъществени в пилотна кислородно-горивна пещ и въздушно-горивна пещ, за да се сравнят емисиите чрез измерване на нивата на NOx, SOx, O2, и CO2 от газовите анализатори.

 

  • Консумация на пещите: дебитът на гориво се измерва през цялото време на функциониране на пилотната пещ и се сравнява с това на въздушно-горивната пещ на „ПАШАБАХЧЕ“. Направени са множество изчисления на топлинния и масовия баланс, за да се сравни консумацията на гориво:
  • Изхабяване (амортизация) на пещите: огнеупорността на пещта се изследва с ендоскопски метод.
  • Гъвкавост на скоростта на изтегляне: тествана от 160-220 тона на ден

Специално внимание се обръща на износването на горелките:

  • Диапазон: от -50% до +150%
  • Дължина на пламъка: от 2 метра до 3,5 метра

2015 : Демонстриране на ефективността на пещите и горелките

Емисиите на NOx, CO2 и прахови частици са измерени многократно. Анализ на несигурността е в процес на изготвяне, за да се потвърди референтната базова стойност за сравнение с операциите HeatOx. Например измерените стойности на NOx при 200 тона на ден са под граничните стойности, определени от ЕС за съответната големина на пещта и вид стъкло.

Температурата и съставът на отпадния газ са измерени преди HeatOx операция при отсъствие на топлинни рекуператори.

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта