Премини към основното съдържание

Пашабахче България ЕАД

„Пашабахче България“ е изцяло дъщерно дружество на „Шишеджам“, промишлена група, чиято основна дейност е производството на стъкло и химически вещества. Групата е лидер в производството на всички основни видове стъкло като флоатно стъкло, стъклени изделия за дома, стъклен амбалаж и стъклени влакна, както и на натриево-калциеви и хромови съединения.

Основана от „Тюркие Иш Банкасъ“ през 1935 г. по нареждане на Ататюрк, групата „Шишеджам“ отпразнува 75-тия си рожден ден през 2010 г. Концентрирайки се върху удовлетворяване на търсенето на стъклени изделия в страната в периода непосредствено след създаването си, групата „Шишеджам“ дръзко и уверено излиза на световните пазари през 60-те години в съответствие с принципа „нашият пазар е света“ и влиза в период на ускорено развитие, разнообразявайки своите дейности след 1970 г.

Заемайки между трето и седмо място в света в зависимост от използваните критерии, „Шишеджам“ е сред най-изтъкнатите производители в своята сфера с мащаба на производството, степента на специализация и изключително конкурентните си дейности.

Съвременните управленски и промишлени принципи, които ръководят „Шишеджам“, са високото ниво на институционализация, както и фокусът върху пазара и научноизследователската и развойна дейност. Именно те поставят основата за бъдещото развитие на „Шишеджам“.

Амбицията на „Шишеджам“ е групата да се превърне в лидер в своя географски регион, развивайки пазарното си присъствие в своите сфери на дейност в съседните страни. Освен мащабните инвестиции, реализирани в чужбина през последните години, инициативите на групата на етап планиране и изпълнение в няколко други страни представляват най-важните стъпки от пътя на „Шишеджам“ към осъществяването на амбициите на компанията.

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта