Премини към основното съдържание

Технология

Подгряването на кислорода и на природния газ до 450°C в кислородно-горивни пещи подобрява енергийната ефективност с рентабилна първоначална инвестиция в сравнение с технологията за въздушно горене.

Nexelia, решението за високотемпературно кислородно горене за топене, е иновативна технология, която представлява предварително загряване на кислорода и природния газ до висока температура, създавана от дима при горенето. В сравнение с кислородното горене без предварително загряване, тя намалява разхода на гориво и кислород до степен, при която кислородното горене става икономически изгодно при всички типове стъкло.

Спестяване на енергия

Използването на чист кислород вместо въздух подобрява ефективността на горенето и намалява разхода на гориво. Чрез предварително загряване на кислорода и горивото (природния газ) високотемпературното кислородно горене увеличава ефективността на кислородното горене, като осигурява 10 % по-голяма икономия на енергия в сравнение с кислородното горене без предварително загряване.

По-малко емисии на замърсители

Изгарянето на чисти предварително загрети кислород и гориво намалява разхода и следователно емисиите на CO2 с допълнителни 10 % в сравнение с кислородното горене без предварително загряване.

Нещо повече, благодарение на нашите патентовани високотемпературни горелки за кислород и гориво, емисиите на NOx също остават изключително ниски, като намалението е до 90 % в сравнение с изгарянето на въздух.

Гъвкавост от гледна точка на енергийните източници

При високотемпературното кислородно горене като гориво се използва чист горещ кислород и природен газ или мазут. В резервен режим може да се използва също така въздух или студен кислород и студено гориво. Тази изключителна гъвкавост Ви помага да намалите зависимостта от енергийните източници и свързаните с нея рискове.

Намаляване на капиталовите разходи

Оборудването за предварително загряване на по-малки обеми кислород за горене е по-евтино от това за предварително загряване на големи обеми въздух за горене.

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта