Премини към основното съдържание

Обобщение на резултатите от LIFE Eco-HeatOx

Проектът LIFE + е започнала през декември 2013 г. с пълно -окси преобразуване на съдове за хранене стъкло пещ.

Пещта е оборудван с 10 Glass melting burners FC и Glass melting burners FC VM горелки . На първо Получените резултати показаха положително влияние върху :

  • емисии на NOx
  • емисии на CO2
  • прах и частици
  • разход на гориво

Вторият етап на проекта включва предварително загряване на кислород и природен газ с цел намаляване на екологичния отпечатък на изгаряне газо-кислородно на околната среда от димните газове за възстановяване на топлина , тъй като са необходими по-малко реактиви за горене . Пещта се превръща през втората половина на 2015 г. Положителният ефект върху разхода на гориво вече е очевидно.

LIFE Eco-HeatOx Доклад за неспециалисти юли 2013 г. – декември 2016 г.

LIFE EcoHeat-Ox

Проект финансиран от Европейската комисия , помагаш на индустрията да намали влиянието и върху околната среда.

Описание на проекта