Премини към основното съдържание

Конференция в Билбао през април 2015 г.

Air Liquide представи ALGLASS HeatOx технологичен статус по време на сесията за индустриално изгаряне. Затоплянето на кислорода и натуралния газ до 450°C ще се изпълнява индустриално.

Хартията представяше компактна, отделена струя, окси-горивна горелка, свързана с топлообменник, специално пригодена за средни по размер пещи (100-200 tpd), като например контейнерно стъкло. Резултатите от горелките с мощност 1MW и 2MW HeatOx с кислород и природен газ, предварително загряти от горещ въздух до 450 ° C, показват стабилна работа: нивата на NOx в димните газове под 150 ppm, спадане на налягането под 100 mbar за кислорода и природния газ в системата за предварително загряване , и 2 - 3 м дължина на пламъка. Кислородът и природният газ се подгряват предварително с топлообменник, който може да захранва кислорода и природния газ към няколко горелки независимо.